Khamis, 17 Mac 2011

SYABAS DAN TAHNIAH !!!

Salam sejahtera,

Kebelakangan ini ramai yang menelefon saya kerana berminat dengan SKM-PPT dan bertanyakan prosedur permohonan. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda semua yang telah menghubungi saya. Sehubungan itu, saya telah menambah maklumat-maklumat lebih terperinci agar anda lebih mudah memahami apa itu SKM-PPT.

Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan TAHNIAH kepada anda yang telah BERUSAHA dan BERJAYA memperolehi sijil SKM dan DKM melalui kaedah PPT:

 1. Sdra Mohd Nidzam Hamdan dari Lumut (Sistem Komputer Tahap 2 dan 3 dan DKM Tahap 4);
 2. Sdra Muzamil Manzor dari Nilai, NS (Sistem Komputer Tahap 2 dan 3);
 3. Sdra Ramesh Babu dari Ipoh (Sistem Maklumat Tahap 2 dan 3);
 4. Sdra R. Viswaraj dari Seremban,NS (Sistem Komputer Tahap 2 dan 3);
 5. Sdri R. Magleshvari dari Seremban, NS (Pembangunan Aplikasi Pengaturcaraan Tahap 2 dan 3);
 6. Sdra Ganesh Raj dari Seremban, NS (Pembangunan Aplikasi Pengaturcaraan Tahap 2 dan 3);
 7. Sdra Mohd Hisham Idris dari KL (Sistem Komputer Tahap 2);
 8. Sdra P. Sivakumar dari KL (Sistem Komputer Tahap 2);
 9. Sdra Suhaili George dari KL (Sistem Komputer Tahap 2);
 10. Sdra Hafiz dari Kamunting (Sistem Komputer Tahap 2 dan 3);
 11. Sdri Nur Mashitah dari Pulau Pinang (Sistem Komputer Tahap 2);
 12. dan ramai lagi calon-calon lain yang memohon melalui saya tetapi menyempurnakan SKM-PPT dalam bidang masing-masing melalui Penilai-PPT masing-masing. Syabas !!

PANDUAN SKM-PPT - (Bah. XIII - Penutup)

PENUTUP

11.1 Adalah diharapkan panduan dan peraturan yang dijelaskan ini dapat memperkemaskan dan memantapkan lagi pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) melalui kaedah PPT.

11.2 Personel yang terlibat dalam melaksanakan kaedah PPT dikehendaki mengikut panduan dan peraturan yang telah ditetapkan.


TARIKH KUATKUASA

Peraturan ini adalah berkuatkuasa serta merta dan hendaklah dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam aktiviti Persijilan Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT.

PANDUAN SKM-PPT - (Bah. XII - Peraturan Calon)

PERATURAN-PERATURAN CALON PPT

Kriteria Calon

10.1 Calon PPT dikehendaki memenuhi kriteria-kriteria berikut:-

10.1.1 Memiliki keterampilan dalam bidang kemahiran yang disediakan dalam Daftar NOSS dan mampu mengemukakan bukti-bukti keterampilan untuk dinilai dan disahkan.

10.1.2 Memiliki pengalaman bekerja dalam bidang yang dipohon seperti pada para 3.1.4 dan 3.1.7.


Tanggungjawab Calon

10.2 Calon PPT bertanggungjawab melakukan tugas-tugas berikut :-

10.2.1 Bekerjasama dengan PP-PPT untuk dinilai keterampilannya.

10.2.2 Memahami keperluan NOSS dalam bidang yang dipohon.

10.2.3 Membangunkan sendiri portfolio secara tersusun.

10.2.4 Bersedia mendapatkan bukti-bukti tambahan jika dikehendaki oleh PP-PPT.

10.2.5 Memberi kerjasama kepada PP-PPT semasa lawatan PP-PPT ke tempat kerja calon.

10.2.6 Memberitahu PP-PPT apabila portfolio dan modul pembelajaran sudah siap dan lengkap untuk dinilai.

10.2.7 Memberitahu PP-PPT jika memerlukan perlanjutan tempoh kaunseling /penilaian dengan memberi alasan yang munasabah.

10.2.8 Memberitahu PP-PPT atau JPK jika berlaku masalah kesihatan , perlu keluar negara, dan sebagainya untuk sesuatu tempoh yang lama.

10.2.9 Menghubungi JPK jika terdapat kesukaran untuk menemui PP-PPT bagi tujuan kaunseling / penilaian.

10.2.10 Menghubungi JPK jika PP-PPT meminta sebarang bayaran / hadiah.

10.2.11 Membuat pembentangan di hadapan PP-PPT dan PPL-PPT yang telah dilantik oleh JPK pada masa yang telah ditetapkan bagi calon SKM I-031-3, DKM dan DKLM.


Perkara-Perkara Larangan

10.3 Calon PPT tidak boleh melakukan perkara-perkara larangan berikut:-

10.3.1 Mengemukakan bukti-bukti palsu.

10.3.2 Memberi keterangan palsu semasa ditemuduga oleh PP-PPT.

10.3.3 Memberi wang / hadiah kepada PP-PPT.

10.3.4 Memburuk-burukkan peribadi PP-PPT kepada orang lain.

10.3.5 Sengaja tidak mahu menemui PP-PPT untuk sesi kaunseling dan penilaian.


Tindakan Tatatertib

10.4 Sekiranya calon gagal melaksanakan perkara-perkara atau mana-mana keperluan lain yang dinyatakan, JPK berhak mengambil tindakan seperti berikut:-

10.4.1 Meminta penjelasan secara bertulis.

10.4.2 Menggantung permohonan calon sehingga siasatan selesai dijalankan.

10.4.3 Menggugurkan duti-duti bagi bukti yang dipalsukan, dan calon tidak dibenarkan memohon SKM/DKM/DLKM bagi tempoh yang akan ditetapkan oleh JPK.

10.4.4 Membatalkan permohonan calon dan bayaran tidak akan dikembalikan.

PANDUAN SKM-PPT - (Bah. XI - Penilaian)

PENILAIAN

9.1 Penilaian portfolio calon oleh PP-PPT hendaklah dibuat secara sistematik.

9.2 Bukti-bukti yang disediakan mestilah dapat menggambarkan keterampilan calon bagi memenuhi keperluan setiap duti dalam NOSS berkenaan.

9.3 Semasa melaksanakan penilaian, PP-PPT boleh mengendalikan sesi soal jawab / temuduga bagi memastikan pengalaman dan keterampilan termasuk pengetahuan calon benar-benar memenuhi keperluan calon.

Ciri-ciri Penilaian bagi SKM Tahap 1-3

9.4 Bukti-bukti yang dikemukakan oleh calon mestilah sahih, boleh percaya dan mencukupi.

9.5 Sekiranya PP-PPT mendapati bukti tidak sahih atau tidak boleh percaya, PP-PPT berhak menolak bukti tersebut; jika bukti tidak mencukupi, PP-PPT boleh meminta calon mendapatkan bukti-bukti tambahan.

9.6 Sekiranya calon tidak dapat mengemukakan bukti-bukti tambahan maka calon hanya layak diberikan Penyata Pencapaian (PC).

9.7 Sekiranya calon mengemukakan bukti-bukti yang palsu, PP-PPT boleh mencadangkan pembatalan penganugerahan bagi duti dalam NOSS berkaitan kepada PPL-PPT atau mencadangkan kepada JPK supaya permohonan calon DIBATALKAN.


Ciri-ciri Penilaian bagi calon SKM Program I-031-3 (tambahan dari SKM Tahap 1-3)

9.8 Sekiranya calon tidak dapat mengemukakan bukti-bukti tambahan maka calon hanya layak diberikan Penyata Pencapaian (PC) dan calon tersebut tidak perlu melakukan pembentangan.

9.9 Selain itu, calon juga perlu menyediakan modul pembelajaran yang lengkap sebelum pembentangan dilakukan.

9.10 Calon perlu terampil seperti yang dikehendaki dalam Skim Penilaian Mengajar Teori Program I-031-3 dan Skim Penilaian Permohonan Program I-031-3 jika tidak, calon hanya layak mendapat PC.


Ciri-ciri Penilaian bagi calon DKM dan DLKM (tambahan dari SKM Tahap 1-3)

9.11 Sekiranya calon tidak dapat mengemukakan bukti-bukti tambahan maka calon hanya layak diberikan Penyata Pencapaian (PC) dan calon tersebut tidak perlu melakukan pembentangan.

9.12 Selain itu, calon juga perlu meyediakan laporan projek sebelum pembentangan dilakukan.

9.13 Calon perlu terampil di dalam pembentangan tersebut seperti yang dikehendaki di dalam Skim Penilaian Pembentangan DKM/DLKM (JPK/PPT/1009) seperti di dalam Lampiran E.

9.14 Jika di dapati tidak terampil, calon hanya layak mendapat PC.

PANDUAN SKM-PPT - (Bah. X - Projek DKM & DLKM)

Kaedah Menyediakan Laporan Projek DKM dan DLKM

7.1 Laporan projek calon adalah berbentuk sebuah buku berkulit tebal bagi memenuhi 80% dari keseluruhan NOSS bagi bidang dan tahap yang dipohon.

7.2 Bilangan mukasurat mestilah di antara 50-100 mukasurat tidak termasuk lampiran.

7.3 Laporan Projek hendaklah disediakan sendiri oleh calon. Namun begitu, calon boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada PP-PPT jika perlu.

7.4 Kandungan dan format laporan projek boleh dirujuk di
Lampiran D – Format Laporan Projek (JPK/PPT/1016).

7.5 Calon perlu menyediakan sendiri sebarang alat bantuan mengajar seperti LCD, Komputer/ Notebook dan sebagainya semasa sesi pembentangan

7.6 Setelah dinilai oleh PP-PPT dan disahkan oleh PPL-PPT, laporan projek tersebut akan dikembalikan kepada calon atau disimpan oleh PPL untuk tujuan rujukan dan jaminan mutu supaya tiada calon yang akan menggunakan bahan yang sama di masa akan datang.

NOTA:
 • Calon-calon DKM & DLKM sila bincang secara detail dengan Pegawai Penilai - PPT anda.
 • Hubungi saya sekiranya anda adalah calon di bawah bimbingan saya sahaja. Harap maaf.

PANDUAN SKM-PPT - (Bah. IX - Bukti-Bukti Pencapaian Terdahulu)

Sumber Untuk Mendapatkan Bukti

6.1 Bukti-bukti bagi PPT boleh diperolehi daripada sumber-sumber berikut:-

6.1.1 Pengalaman di tempat kerja
6.1.2 Kursus-kursus yang telah dihadiri.
6.1.3 Pengalaman hidup (hobi dan kerja-kerja sukarela yang berkaitan)
6.1.4 Pencapaian lain, termasuk dalam pertandingan kemahiran

Bentuk Bukti

6.2 BUKTI-BUKTI KUKUH adalah termasuk berikut:-

1. Sijil dan Transkrip


 • Daripada Pusat Bertauliah JPK, pihak awam atau swasta.
 • Disertakan dengan transkrip, sukatan dan kandungan latihan, dan sebagainya.
 • Disahkan oleh PP-PPT.

2. Senarai Tugas

 • Perlu ditandatangani oleh pegawai peringkat pengurus dan ke atas.
 • Disahkan oleh PP-PPT


3. Lesen

 • Badan Perlesenan Kerajaan
 • Disahkan oleh PP-PPT


4. Kad Kerja / Buku Log

 • Rujuk pada kad kerja asal / buku catatan
 • Disahkan oleh Pengurus dan PP-PPT


5. Perakuan PP-PPT

 • PP-PPT melawat tempat kerja calon dan akan mengisi BorangPerakuan Lawatan PP-PPT


6. Testimonial

 • Daripada Pusat Bertauliah JPK dan disertakan dengan transkrip / jadual waktu/silibus/isi kandungan kursus
 • Disahkan oleh PP-PPT


7. Anugerah

 • Daripada Pusat bertauliah JPK
 • Disahkan oleh PP-PPT8. ROC/ROB/ROS

 • Disahkan oleh PP-PPT

6.3 BUKTI-BUKTI SEDERHANA - iaitu memerlukan bukti tambahan, atau penyemakan melalui siasatan / temuduga adalah termasuk:-


1. Hasil kerja

 • Dihasilkan sebelum permohonan dikemukakan
 • Perlu pengesahan bertulis oleh pelanggan / majikan / pihak ketiga dan disahkan oleh PP-PPT.

2. Gambar

 • Diambil sebelum permohonan
 • Perlu disahkan secara bertulis oleh pihak majikan/ rakan sekerja / pihak ketiga dan disahkan oleh PP-PPT

3. Surat Akuan

 • (Dari Pelanggan)
 • Mestilah merupakan pelanggan tetap kepada calon tidak kurang dari 2 tahun.
 • Perlu disahkan oleh PP-PPT

4. Kertas Kerja

 • Kertas kerja yang telah diterima / diluluskan oleh pihak majikan / pihak ketiga
 • Perlu disahkan oleh PP-PPT

5. Laporan

 • Laporan yang diterima oleh majikan / pihak ketiga
 • Perlu disahkan oleh PP-PPT

6. Keratan akhbar

 • Naskhah yang asal dan bertarikh.
 • Perlu pengesahan dari majikan / pihak ketiga disahkan oleh PP-PPT

7. Artikel

 • Naskhah yang asal dan bertarikh.
 • Perlu pengesahan dari majikan / pihak ketiga disahkan oleh PP-PPT

8. Bil/Resit/ Invois

 • Sediakan salinan asal untuk dilihat / disemak dan disahkan oleh PP-PPT

9. Sample

 • Dilihat dan disahkan oleh PP-PPT

10. Design/Blueprint

 • Sediakan salinan asal untuk dilihat / disemak dan disahkan oleh PP-PPT


11. Video / CD / Kaset

 • Sediakan salinan asal untuk dilihat / disemak dan disahkan oleh PP-PPT


12. Dokumen ISO

 • Rujuk pada kad kerja asal.
 • Disemak dan disahkan oleh PP-PPT

13. Fail Meja

 • Rujuk pada fail meja asal.
 • Disemak dan disahkan oleh PP-PPTPANDUAN SKM-PPT - (Bah. VIII - Portfolio Calon)

Kaedah Membangunkan Portfolio

5.1 Portfolio calon adalah berbentuk sebuah fail bagi menyimpan/mengumpul segala jenis bukti pencapaian terdahulu secara tersusun dan sistematik, mengikut keperluan setiap profil tugasan NOSS.

5.2 Portfolio dibangunkan sendiri oleh calon dengan mendapatkan khidmat nasihat daripada PP-PPT.

5.3 Kandungan dan susunan portfolio calon hendaklah seperti berikut:-

5.3.1 Salinan Kandungan dan Susunan Portfolio calon
5.3.2 Resit Pembayaran Permohonan
5.3.3 Salinan Pendaftaran Calon
5.3.4 Maklumat Umum Calon yang mengandungi:-
(a) Salinan Kad Pengenalan
(b) Pengesahan majikan mengenai tempoh bekerja
(c) Carta Organisasi
5.3.5 Dua salinan Borang JPK/PPT/1003 – Borang Permohonan SKM/DKM/DLKM
5.3.6 Carta Profil Pekerjaan
5.3.7 Bukti-bukti pencapaian terdahulu

Download Susunatur Portfolio di sini (Klik kanan dan "save as.."):
http://skm.edunetservices.com/folio.pdf